Vastuvõtt

Vastuvõtt 1.klassi

Vastuvõtt  2023/2024. õppeaastaks on avatud kuni 21.04.2023. Vastuvõtu ankeet on leitav SIIT.

Kõikide ankeedi täitnutega võetakse ühendust.


Mäepealse Erakoolis ei ole vastuvõtukatseid. Küll aga toimuvad kooliga tutvumispäevad, kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks.  Samuti toimub lapse kohtumine ning vestlus kooli eripedagoogiga  ja vanemate vestlused juhtkonna esindajaga, kus räägitakse lapse arengust, vanemate ja kooli ootustest ning vastatakse küsimustele.

Selle järel sõlmib kooli pidaja  õpilase seadusliku esindajaga õppelepingu.

Mäepealse Erakoolis ei ole vastuvõtukatseid. Küll aga toimuvad kooliga tutvumispäevad, kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks.  Samuti toimub lapse kohtumine ning vestlus kooli eripedagoogiga  ja vanemate vestlused juhtkonna esindajaga, kus räägitakse lapse arengust, vanemate ja kooli ootustest ning vastatakse küsimustele.

Selle järel sõlmib kooli pidaja  õpilase seadusliku esindajaga õppelepingu.