Vastuvõtt

Vastuvõtt 1.klassi

VASTUVÕTT ON ALANUD! Palun täida ankeet SIIT.


Mäepealse Erakoolis ei ole vastuvõtukatseid. Küll aga toimuvad kooliga tutvumispäevad, kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks.  Samuti toimub lapse kohtumine ning vestlus kooli eripedagoogiga  ja vanemate vestlused juhtkonna esindajaga, kus räägitakse lapse arengust, vanemate ja kooli ootustest ning vastatakse küsimustele.

Selle järel sõlmib kooli pidaja  õpilase seadusliku esindajaga õppelepingu.

Mäepealse Erakoolis ei ole vastuvõtukatseid. Küll aga toimuvad kooliga tutvumispäevad, kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks.  Samuti toimub lapse kohtumine ning vestlus kooli eripedagoogiga  ja vanemate vestlused juhtkonna esindajaga, kus räägitakse lapse arengust, vanemate ja kooli ootustest ning vastatakse küsimustele.

Selle järel sõlmib kooli pidaja  õpilase seadusliku esindajaga õppelepingu.