Rehabilitatsioonikeskus

Meie Kool MTÜ osutab puuetega lastele rehabilitatsiooniteenuseid 2016. a algusest.

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule, hariduse omandamisele ning sotsiaalsele toimetulekule.

Meie Kool MTÜ osutab järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:
– rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava koostamine, täiendamine ja tulemuste hindamine
– rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö

– eripedagoogi teenus
– füsioterapeudi teenus

– loovteraapia teenus
– sotsiaaltöötaja teenus

füsioterapeut – Ivi Abram
eripedagoog – Helena Tsivkin ja Laura Johanna Linik
 

Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ja/või teenusele tulemiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus. Ühendust võtta e-kirja teel meiekool@hotmail.comlink opens on new page

 

Füsioteraapia teenus

Laste füsioteraapia peamine eesmärk on arendada, parandada või säilitada lapse eakohast funktsionaalset seisundit. Oluline on saavutada lapse iseseisev ja kvaliteetne võimekus osaleda eakohastes mängulistes tegevustes ja õppetegevuses.

Eelkõige hindab füsioterapeut lapse motoorset sooritusvõimet ja kõrvalekaldeid, lähtudes laste normarengu ja normsoorituse komponentidest.

Teenus sisaldab lapse füsioterapeutilist hindamist, lapsevanema nõustamist, harjutusvara koostamist ja selle selgeks õpetamist nii lapsele kui ka lapsevanemale, et viimane saaks oma last aidata ka kodus.

Samuti tutvustatakse abivahendeid ning õpetatakse nende kasutamist.
Teenust viib läbi füsioterapeut , teenust osutatakse individuaalselt või perenõustamisena.

Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 14.09.2023.