Koolielu

Sotsiaaltöötaja teenus


Sotsiaaltöötaja hindab kliendi elamistingimusi, kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet, kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustikku ja hindab inimestevahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd. Samuti nõustab ta klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel, aitab leida sobiva rehabilitatsiooni toetava ühingu, organisatsioon, ühenduse, huviringi ning juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest

Sotsiaaltöötaja hindab kliendi elamistingimusi, kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet, kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustikku ja hindab inimestevahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd. Samuti nõustab ta klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel, aitab leida sobiva rehabilitatsiooni toetava ühingu, organisatsioon, ühenduse, huviringi ning juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest