Uudised

Teadaanne: Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle 29. september paul-henry.sereda


Lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel SIIN.

Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil - mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole - piret.sapp@hm.ee.

Lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel SIIN.

Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil - mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole - piret.sapp@hm.ee.