Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Mäepealse Erakooli   võetakse vastu õpilasi nõustamiskomisjoni otsuse alusel: eritoe ja tõhustatud toega õpilaste eriklassi

 

Innove nõustamiskomisjoni otsuse alusel

 

Registreerimine 2021/22 õ/a 1. klassi

 

Registreerimine 2021/22 õ/a 2. ja 6. klassi

 

Õpilaste registreerimine on avatud kuni 28.mai, 2021. a

Registreerimine toimub kodulehe kaudu

Registreerunutega võetakse ühendust ning lepitakse kokku vestlusaeg

 

Õpilaskandidaatidega toimub vestlusvoor ning kooliga kohanemispäevad, mis lepitakse kokku telefoni- või e-maili teel

Klasside komplekteerimisel arvestatakse õpilaskandidaatide erivajadusi, indiv. juhendamise vajalikkuse määra

 

 

 

 

 

 

 

Mäepealse Erakooli   võetakse vastu õpilasi nõustamiskomisjoni otsuse alusel: eritoe ja tõhustatud toega õpilaste eriklassi

 

Innove nõustamiskomisjoni otsuse alusel

 

Registreerimine 2021/22 õ/a 1. klassi

 

Registreerimine 2021/22 õ/a 2. ja 6. klassi

 

Õpilaste registreerimine on avatud kuni 28.mai, 2021. a

Registreerimine toimub kodulehe kaudu

Registreerunutega võetakse ühendust ning lepitakse kokku vestlusaeg

 

Õpilaskandidaatidega toimub vestlusvoor ning kooliga kohanemispäevad, mis lepitakse kokku telefoni- või e-maili teel

Klasside komplekteerimisel arvestatakse õpilaskandidaatide erivajadusi, indiv. juhendamise vajalikkuse määra