Tööpakkumine Mäepealse Erakoolis

Loomise kuupäev 22.11.2021

Mäepealse Erakool otsib enda meeskonda sotsiaalainete õpetajat (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus)

Kandideeri sotsiaalainete õpetajaks. Koormus 0,6 kohta (12 kontakttundi). Õpe toimub väikeklassides.


Kandideeri, kui:


● vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
● omad praktilist õpetajakogemust
● tunned rõõmu õpetamisest ja õppimisest


Kandidaadil esitada:
avaldus ametikohale asumiseks;
elulookirjeldus;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
Tööle asumise aeg: 06. detsember
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata e-posti
aadressile: info@maepealse.ee
Täiendav info telefonil 5202123 , Eve Kingsepp

Viimati muudetud 23.11.2021.